Biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o. Warszawa  biuro@bdkconsulting.pl   696 895 880 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość)

Rachunkowość i księgowość spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych i ich form pokrewnych

Oferta prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowi główny element oferty usług księgowych biura rachunkowego BDK Consulting. Usługi outsourcingu prowadzenia ksiąg rachunkowych skierowane są głównie do zarządów spółek kapitałowych, szczególnie do zarządów spółek z o.o., spółek akcyjnych i spółek komandytowych oraz ich wszelkich form pokrewnych. 

Księgowość dla spółek Warszawa, Jabłonna, Legionowo, Serock, Pułtusk, Ciechanów, Maków Mazowiecki

Usługi rachunkowości i księgowości spółek dedykowane są firmom z miejscowości: Warszawa, Jabłonna, Legionowo, Serock, Pułtusk, Ciechanów oraz Maków Mazowiecki.

Pakiet rachunkowości i księgowości dla spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych

Na pakiet usług księgowych dla spółek, usług prowadzenia ksiąg rachunkowych składa się między innymi:

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • kontrola dokumentów od strony formalnej i rachunkowej,
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • kontrolę poprawności wcześniejszych zapisów księgowych,
 • ewidencja majątku trwałego oraz niskocennych składników majątku i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych),
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych),
 • raportowanie zarządcze,
 • opracowywanie deklaracji podatkowych i rozliczeń podatku dochodowego (CIT) wraz z wysyłką deklaracji w imieniu Spółek,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji VAT, sporządzanie i rozliczanie JPK_VAT, VAT-UE itp.,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • konsultacje księgowe.

Usługi dodatkowe odbioru dokumentów księgowych w ramach usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych

W ramach usług prowadzenia ksiąg rachunkowych biuro rachunkowe BDK Consulting może zapewnić bezpośredni odbiór dokumentów firmom z miejscowości:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibach zarządów spółek w Warszawie, Jabłonnej, Legionowie, Serocku, Pułtusku, Ciechanowie, Makowie Mazowieckim

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów, w ramach pakietu usług rachunkowości i księgowości spółek oferujemy również usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych w ich siedzibach spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych oraz wszelkich firm obowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości).  Spośród najważniejszych korzyści takiego rozwiązania można wymienić:

 • Bieżący monitoring procesów księgowych oraz sytuacji finansowej firm.
 • Stały i nieograniczony dostęp do dokumentacji firmy, ponieważ dokumenty firmowe są przechowywane w siedzibie klienta.
 • Analiza na miejscu bieżących problemów przedsiębiorstwa.
Początek strony