Biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o.  biuro@bdkconsulting.pl   696 895 880  Jesteśmy również na  

 Księgowość Spółek - prowadzenie ksiąg rachunkowych Warszawa


Jest to oferta rachunkowości i księgowości skierowana przede wszystkim do Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) oraz Spółek Akcyjnych (Spółek S.A), Spółek Komandytowych (Sp.K) oraz wszelkich pokrewnych form prawnych, jak również Spółek Cywilnych, Spółek Jawnych oraz osób fizycznych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości).

Usługi outsourcingu księgowego świadczone przez nasze biuro księgowe BDK Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyróżniają się elastycznością i otwartością na zróżnicowane potrzeby Klientów, specyfikę i rodzaj działalności. Nie boimy się wyzwań i niestandardowych projektów wymagających szczególnego zaangażowania.

Oferta biura rachunkowego BDK Consulting Sp. z o.o. w zakresie rachunkowości i księgowości Sp. z o.o. i pokrewnych Spółek kapitałowych obejmuje kompleksowe i profesjonalne usługi sprawozdawczości rachunkowo - księgowo - podatkowej, w tym:

 1. Zaprojektowanie organizacji rachunkowości - w przypadku nowo powstałych firm.
 2. Opracowywanie i wdrażanie zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) oraz zakładowego planu kont.
 3. Usługi księgowe – prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 4. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego.
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Sporządzanie Sprawozdań Finansowych – okresowych i rocznych, współpraca z biegłymi rewidentami oraz wewnętrznym działem audytu.
 7. Prowadzenie wszelkich niezbędnych rejestrów i ewidencji (rejestry sprzedaży VAT, rejestry zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług, importu i eksportu towarów, importu i eksportu usług).
 8. Przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS.
 9. Sporządzanie wszelkich rozliczeń podatkowych i deklaracji podatkowych – PIT, CIT, VAT, JPK_V7, PCC i innych.
 10. Raportowanie zarządcze – na życzenie Klienta oraz według ustalonych wzorów.
 11. Sporządzanie wszelkich sprawozdań statystycznych GUS.
 12. Sporządzanie wniosków kredytowych oraz innych deklaracji i informacji.
 13. Innych usług księgowych, podatkowych, kadrowych i płacowych uzgodnionych z Klientem w ramach usług dodatkowych.