Usługi dodatkowe naszego biura rachunkowego.


Każdy podstawowy pakiet usług rachunkowości i księgowości oraz kadr, płac i rozliczeń z ZUS oferowany przez biuro rachunkowe BDK Consulting z Warszawy zawiera szeroki, jednak określony zakres czynności wykonywanych w ramach obsługi księgowej i rachunkowej, stanowiący integralną część każdej umowy.

Standardowy zakres wykonywanych czynności w ramach poszczególnych umów o obsługę księgową nie jest jednak kompletnym zakresem czynnościami realizowanymi przez biuro rachunkowe BDK Consulting Warszawa.

Najczęściej czynności dodatkowe realizowane dla Klientów poza standardowym zakresem obsługi rachunkowej, księgowej podatkowej oraz kadr i płac obejmują:

  • wewnętrzne raporty zarządcze i informacyjne dla zarządów spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych i innych form spółek kapitałowych;
  • śródroczne, skrócone sprawozdania finansowe dla zarządów;
  • sporządzanie druków rejestracyjnych i aktualizacyjnych (NIP-2, VAT-R. VAT-Z, NIP-8 itp.);
  • wnioski kredytowe oraz leasingowe;
  • sprawozdania statystyczne GUS;
  • rozliczenia roczne osób fizycznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37, PIT-38, PIT-39 i inne);
  • inne usługi poza zakresem usług standardowych, ustalone indywidualnie z każdym Klientem.
Początek strony