Biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o.  biuro@bdkconsulting.pl   696 895 880  Jesteśmy również na  

 Ewidencja ryczałtowa, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR)


Oferta usług księgowych biura rachunkowego BDK Consulting Sp. z o.o. Warszawa w zakresie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) lub ewidencji ryczałtowej dedykowana jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz spółkom cywilnym i jawnym rozliczającym się na zasadach ogólnych, opłacających tzw. podatek dochodowy liniowy lub rozliczających się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. ryczałtu), których przychód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył równowartości 2.000.000 Euro.

Zakres usługi prowadzenia księgowości w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) lub ewidencji ryczałtowej obejmuje kompleksowe i profesjonalne zapewnienie sprawozdawczości księgowo-podatkowej między innymi:

  1. Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR)zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów lub ewidencji przychodów w przypadku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów. 
  2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  3. Prowadzenie wszelkich niezbędnych rejestrów i ewidencji (rejestry sprzedaży VAT, rejestry zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług, importu i eksportu towarów, importu i eksportu usług).
  4. Przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS.
  5. Sporządzanie wszelkich rozliczeń podatkowych i deklaracji podatkowych – PIT, podatek zryczałtowany, VAT, JPK_V7, PCC i innych.
  6. Sporządzanie wszelkich sprawozdań statystycznych GUS.
  7. Sporządzanie wniosków kredytowych oraz innych deklaracji i informacji i innych usług księgowych, podatkowych, kadrowych, płacowych uzgodnionych z Klientem w ramach usług dodatkowych.