Biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o.     biuro@bdkconsulting.pl     696 895 880

Raportowanie i sprawozdawczość

 


 

Kluczowe decyzje dotyczące firmy podejmowane są w większości na podstawie sprawozdań finansowych. W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej niezwykle istotny jest dostęp do aktualnych danych finansowych, które przedstawione są w czytelnej formie, a to można osiągnąć dzięki sprawozdaniom finansowym przeprowadzanym przez BDK Consulting Sp. z o.o.

Aby usprawnić proces decyzyjny w Państwa firmie, bieżący wgląd do danych księgowych oraz zmiany i monitorowanie kondycji finansowej firmy oferujemy Państwu możliwość skorzystania z kilku wariantów wsparcia, które obejmują sprawozdania finansowe oraz raporty.

 

Sprawozdania finansowe

Klasyczne sprawozdania finansowe przygotowywane przez BDK Consulting Warszawa przygotowywane są w taki sposób, że zawierają wygenerowaną bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego oraz część opisową przygotowywaną przez zespół księgowy, który zajmuje się obsługą księgową.

Dzięki znajomości funkcjonowania przedsiębiorstwa, sprawozdanie finansowe/raport oprócz szczegółowej i mocno statystycznej analizy danych, może być również uzupełniony o merytoryczny komentarz, podsumowujący zestawienia liczbowe. Sprawozdania finansowe w klasycznej formie są atrakcyjne szczególnie dla tych firm, które poszukują spojrzenia z zewnątrz i liczących na obiektywną, niezależną opinię ekspertów.

W ramach raportowania standardowego BDK Consulting Sp. z o.o. przeprowadza sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki zysków i strat oraz zestawienia obrotów i sald, a także wszelkie analizy możliwe do uzyskana na podstawie prowadzonych ewidencji księgowych.

Raportowanie w oparciu o przedstawione wzory Klienta

Jako biuro rachunkowe przygotowujemy również raporty na podstawie przedstawionych przez Klientów wzorów, szablonów grupowych.