Biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o. Warszawa  biuro@bdkconsulting.pl   696 895 880 

 Usługi rachunkowości zarządczej i raportowania zarządczego


Kluczowe decyzje dotyczące firmy podejmowane są w większości na podstawie sprawozdań finansowych, zaś szczególną rolę w podejmowaniu decyzji przez kadrę zarządczą firmy lub ich właścicieli stanowi raportowanie zarządcze. W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej niezwykle istotny jest dostęp do aktualnych danych finansowych, które przedstawione są w czytelnej formie, a to można osiągnąć dzięki sprawozdawczości finansowej i zarządczej.

Aby usprawnić proces decyzyjny w Państwa firmie, bieżący wgląd do danych księgowych oraz zmiany i monitorowanie kondycji finansowej firmy oferujemy Państwu możliwość skorzystania z kilku wariantów wsparcia obejmującego sprawozdania finansowe oraz raporty zarządcze sporządzane przez biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Klasyczne sprawozdania finansowe oraz raporty zarządcze przygotowywane są przez nas w taki sposób, że zawierają wygenerowaną bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego oraz część opisową przygotowywaną przez zespół księgowy, który zajmuje się obsługą księgową.

Dzięki znajomości funkcjonowania przedsiębiorstwa, sprawozdanie finansowe / raport zarządczy oprócz szczegółowej i mocno statystycznej analizy danych, może być również uzupełniony o merytoryczny komentarz, podsumowujący zestawienia liczbowe. Sprawozdania finansowe i raporty zarządcze w klasycznej formie są atrakcyjne szczególnie dla tych firm, które poszukują spojrzenia z zewnątrz i liczących na obiektywną, niezależną opinię ekspertów.

Jako biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o. przygotowujemy również raporty na podstawie przedstawionych przez Klientów wzorów, szablonów grupowych. 

Początek strony