Podatki, rozliczenia podatkowe.


Biuro rachunkowe BDK Consulting z siedzibą w Warszawie, oprócz standardowych usług outsourcingu prowadzenia ksiąg rachunkowychusług księgowości uproszczonej, usług outsourcingu kadr, naliczania płac i rozliczeń z ZUS, oferuje również usługi rozliczeń podatkowych.

Podstawową usługą rozliczeń podatkowych oferowaną przez nasze biuro rachunkowe, jest usługa prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług VAT. Usługa rozliczeń VAT obejmuje między innymi:

 • prowadzenie ewidencji i rejestrów VAT;
 • prowadzenie rozliczeń i  ewidencji nabyć wewnątrzwspólnotowych;
 • prowadzenie rozliczeń i ewidencji dostaw wewnątrzwspólnotowych;
 • prowadzenie rozliczeń i ewidencji eksportu i importu;
 • sporządzanie i wysyłka plików JPK_V7;
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji i informacji: VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-26 i inne;

Kolejną usługą oferowaną przez biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie są usługi rozliczeń podatkowych osób fizycznych, w tym rocznych rozliczeń osób fizycznych. W ramach tego pakietu usług rozliczeń podatkowych nasze biuro rachunkowe oferuje między innymi:

 • roczne rozliczenia PIT-37 osób fizycznych;
 • roczne rozliczenia PIT-28 z tytułu najmu prywatnego;
 • roczne rozliczenia PIT-36 i PIT-36L w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • roczne rozliczenia PIT-39 w związku ze zbyciem nieruchomości lub praw do nieruchomości;
 • sporządzania deklaracji PCC w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • innych rozliczeń podatkowych deklaracji i zeznań.

Usługi rozliczeń podatkowych oferowane przez biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Początek strony