Biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o.     biuro@bdkconsulting.pl     696 895 880

Usługi kadrowo-płacowe.

 

 

Obsługa kadrowo-płacowa prowadzona przez BDK Consulting Sp. z o.o. przeznaczona jest dla przedsiębiorstw z różnych branż. Obsługa kadr i płac, czyli obowiązki kadrowo-płacowe ze względu na swoją złożoność i częste zmiany przepisów w prawie, często jest dla przedsiębiorców problematyczne.

Podstawowe zadania należące do obsługi kadrowo-płacowej realizowane przez BDK Consulting Sp. z o.o. wymagają ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i śledzenia zmian w przepisach, należą do nich m.in.:

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników,
 • wyliczanie podstawy zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
 • tworzenie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, US, PFRON i GUS.

Świadczymy obsługę kadrowo-płacową podmiotom gospodarczym o różnej wielkości i z powodzeniem zarządza kadrami oraz płacami na wysokim poziomie, nie odbiegającym od standardów korporacyjnych. BDK Consulting Sp. z o.o. swoją obsługę kadrowo-płacową dostosowuje do specyfiki przedsiębiorstw, ich wielkości i branży w jakiej działają.

Oferta kadrowo-płacowa BDK Consulting Sp. z o.o. jest bardzo szeroka i nie dotyczy jedynie zadań, które znajdują się na stronie. Naszym klientom staramy się pomóc na każdym etapie pracy i w razie wszelkich problemów.

Do zadań BDK Consulting Sp. z o.o. należą między innymi:

 • sporządzanie co miesiąc list wynagrodzeń pracowników;
 • przesyłanie deklaracji do ZUS-u przy pomocy podpisu kwalifikowanego (elektronicznie);
 • tworzenie umów o pracę, świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • prowadzenie akt osobowych;
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 • obsługa umów zleceń, o dzieło i akordowych;
 • rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
 • przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego;
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa;
 • sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych;
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy;
 • sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.

Potrzebujesz profesjonalnej, wykwalifikowanej i doświadczonej obsługi kadrowo-płacowej? Zapraszamy do kontaktu.