Biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o. Warszawa  biuro@bdkconsulting.pl   696 895 880 

 BDK Consulting Sp. z o.o., usługi outsourcingu kadr, rozliczania płac i rozliczeń z ZUS.


Usługi kadr i płac oraz rozliczeń z ZUS świadczone przez biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowią, obok usług sprawozdawczości finansowej i zarządczej dopełnienie i uzupełnienie kompleksowej oferty naszego biura księgowego w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji ryczałtowych lub Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów i rozliczeń podatkowych

Usługi kadr i płac i ZUS świadczone przez biuro księgowe "BDK Consulting" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeznaczone są dla przedsiębiorstw z różnych branż oraz o różniej wielkości zatrudnienia. Obowiązki kadrowo-płacowe ze względu na swoją złożoność i częste zmiany przepisów w prawie, często jest dla przedsiębiorców problematyczne.

Podstawowe zadania outsourcingu kadr, płac i rozliczeń z ZUS realizowane przez biuro rachunkowe "BDK Consulting" Sp. z o.o. obejmują m.in.:

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników,
 • wyliczanie podstawy zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
 • tworzenie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, US, PFRON i GUS.

Oferta usług prowadzenia kadr i płac świadczona przez biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmuje w szczególności:

 • w sporządzanie co miesiąc list wynagrodzeń pracowników;
 • przesyłanie deklaracji do ZUS-u przy pomocy podpisu kwalifikowanego (elektronicznie);
 • tworzenie umów o pracę, świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • prowadzenie akt osobowych;
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 • obsługa umów zleceń, o dzieło i akordowych;
 • rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
 • przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego;
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa;
 • sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych;
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy;
 • sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego.
Początek strony