Biuro rachunkowe Warszawa BDK Consulting Sp. z o.o.   biuro@bdkconsulting.pl   696 895 880  Jesteśmy również na  

 Oferta usług księgowych 

 

Oferta usług księgowych świadczonych przez biuro rachunkowe "BDK Consulting" Sp. z o.o. Warszawa za każdym razem jest zindywidualizowana. Każda firma posiada swoją specyfikę działalności oraz funkcjonowania dlatego w naszej ocenie nie da się przenieść gotowych szablonów z jednej firmy do drugiej. 

Usługi outsourcingu księgowego to oferta skierowana zarówno do różnorodnych podmiotów gospodarczych  prowadzących księgi rachunkowe (Spółki Akcyjne. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółki Komandytowe, Spółki Cywilne, Spółki Jawne)  ale również jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzących "Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów" lub ewidencję ryczałtu ewidencjonowanego, prowadzących rozliczenia podatku VAT oraz zobowiązanych do prowadzenia wszelkich ewidencji, rejestrów i rozliczeń podatkowych z fiskusem. 

Na tle innych firm księgowych Warszawa wyróżniamy się elastycznością i otwartością na zróżnicowane potrzeby naszych Klientów, specyfikę i rodzaj ich działalności, nie boimy się wyzwań oraz niestandardowych projektów wymagających szczególnego zaangażowania. 

Nasze biuro księgowe Warszawa "BDK Consulting" Sp. z o.o. gwarantuje profesjonalizm i kompleksowość świadczonych usług księgowych oraz wsparcie dla nowo powstających podmiotów gospodarczych.

Oferta usług księgowych świadczonych przez biuro rachunkowe "BDK Consulting" Sp. z o.o. Warszawa obejmuje w szczególności:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości) w pełnym zakresie, w tym:

- opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont oraz opisu przyjęty zasad (polityki) rachunkowości,

bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami, standardami oraz zapisami ustawy o rachunkowości,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowanie planu amortyzacji,

sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych zgodnie ustalonymi standardami księgowymi,

- współpracę z biegłym rewidentem, urzędami skarbowymi, bankami itp.,

- sporządzanie rachunków przepływów pieniężnych,

- sporządzanie raportów zarządczych,

prowadzenie rozliczeń podatku VAT, sporządzanie i wysyłanie nowych plików JPK_V7 (od 1 października 2020 r.),

- prowadzenie pozostałych rozliczeń podatkowych (CIT, PIT, PCC itd.).

- kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;

- sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS; wniosków kredytowych itp.

Prowadzenie "Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów" oraz ewidencji podatku zryczałtowanego, w tym:

bieżące prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych zgodnie przepisami,

- prowadzenie ewidencji środków w trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowanie planu amortyzacji,

prowadzenie rozliczeń podatku VAT, sporządzanie i wysyłanie nowych plików JPK_V7 (od 1 października 2020 r.),

- prowadzenie pozostałych rozliczeń podatkowych (PIT, PCC itd.).

- kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;

- sprawozdań statystycznych GUS; wniosków kredytowych itp.