Biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o.     biuro@bdkconsulting.pl     696 895 880

Usługi księgowe

 

 

 

Usługi księgowe (outsourcing księgowy) świadczone przez BDK Consulting Sp. z o.o. są zoptymalizowane przede wszystkim na potrzeby Klienta oraz cechują się najwyższymi standardami.

Szczególnym przedmiotem naszego zainteresowania jest prowadzenie pełnej księgowości - ksiąg rachunkowych, zwłaszcza dla Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), Spółek komandytowych, Spółek Akcyjnych. Naszym celem jest świadczenie profesjonalnych usług księgowych adekwatnych do prowadzonego biznesu, uwzględniających potrzeby praktyki i biznesu, a równocześnie zgodnych z przepisami prawa, Kodeksem Zawodowej Etyki w Rachunkowości i bezpiecznych dla naszych klientów.

Prowadzimy także księgowość dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Usługi księgowe świadczone przez BDK Consulting Sp. z o.o. to oferta dla różnorodnych podmiotów gospodarczych ( Spółek cywilnych, spółek prawa handlowego oraz jednoosobowych działalności gospodarczych).

 

Usługi księgowe  - outsourcingu księgowego obejmują w szczególności:

 • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont oraz opisu przyjęty zasad (polityki) rachunkowości
 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustalonymi standardami oraz zapisami ustawy o rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowanie planu amortyzacji
 • sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych zgodnie ustalonymi standardami księgowymi oraz współpracę z biegłym rewidentem badającym księgi Klienta;
 • sporządzanie rachunków przepływów pieniężnych;
 • Sporządzanie raportów zarządczych;
 • Analizy centrów kosztowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowanie planu amortyzacji;
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów oraz rozliczeń ewidencji ryczałtowych;
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS;
 • Sporządzanie wniosków kredytowych;