Usługi wyprowadzania zaległości księgowych i podatkowych.


Zaległości w księga rachunkowych lub ewidencjach i księgach podatkowych powstają najczęściej w wyniku niedopatrzenia, zaniedbań lub niedotrzymywania terminów, Spowodowane to może być nadmiarem pracy zespołu księgowego, brakiem odpowiedniej, kompetentnej i odpowiedzialnej kadry lub osoby prowadzącej księgi i ewidencje księgowe i podatkowe, jak i wieloma innymi czynnikami w tym zakresie.

Biuro rachunkowe BDK Consulting z siedzibą w Warszawie jest w stanie zaoferować przedsiębiorcom usługę uporządkowania, czy wręcz ponownego wyprowadzenia powstałych zaległości, zarówno w ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji dla potrzeb podatku zryczałtowanego, rozliczeń podatku od towarów i usług VAT, czy rozliczeń w zakresie podatków dochodowych (PIT, CIT itp.).

Koszt uporządkowania ewidencji księgowych i rozliczeń podatkowych ustalany jest indywidualnie. Cena usługi wyprowadzania zaległości księgowo-podatkowych ustalana jest każdorazowo indywidualnie i uzależniona jest od:

  • ilości dokumentacji księgowo-podatkowej,
  • skali przedsiębiorstwa,
  • stanu ksiąg, ewidencji i rejestrów oraz rozliczeń podatkowych,
  • formy opodatkowania,
  • formy prawnej i organizacyjnej przedsiębiorstwa
  • okresu niezbędnego do uporządkowania lub wręcz ponownego zaksięgowania i rozliczenia.
Początek strony