Biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o. Warszawa  biuro@bdkconsulting.pl   696 895 880 

Biuro rachunkowe BDK Consulting Warszawa, usługi wyprowadzania zaległości księgowych i podatkowych. 


Zaległości w księgach rachunkowych lub ewidencjach i księgach podatkowych powstają najczęściej w wyniku niedopatrzenia lub niedotrzymania terminów. Spowodowane może to być nadmiarem pracy działu księgowego, brakiem odpowiedniej, kompetentnej i odpowiedzialnej osoby prowadzącej księgi i ewidencje zatrudnionej na stanowisku Głównego Księgowego, jak i wieloma innymi czynnikami.

Biuro rachunkowe BDK Consulting z siedzibą w Warszawie oferuje usługi wyprowadzania zaległości finansowo-księgowych, zarówno w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorstwo ksiąg rachunkowych, jak i księgowości uproszczonej (ryczałt ewidencjonowany lub Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów).

Cena wyprowadzenia zaległości finansowo-księgowych ustalana jest indywidualnie, zależna jest od: wielkości przedsiębiorstwa i stanu ksiąg lub ewidencji, ilości dokumentacji, ilości zatrudnionych osób, formy opodatkowania oraz rodzaju prowadzonych ksiąg i ewidencji księgowych, formy prawnej przedsiębiorstwa. 

Początek strony