Biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o.  biuro@bdkconsulting.pl   696 895 880  Jesteśmy również na  

Dlaczego outsourcing?


Podstawowa przewaga nam swojej rachunkowości oraz związanej z nią sprawozdawczości finansowej i raportowania czy prowadzenia kadr, płac i rozliczeń z ZUS przez biuro rachunkowe „BDK Consulting” Sp. z o.o. Warszawa nad utrzymywaniem wewnętrznego działu księgowego oraz kadr i płac:
  1. Redukcja i lepsza kontrola kosztów przejmujemy na siebie koszty zatrudnienia pracowników (koszty wynagrodzeń oraz narzutów – składek ZUS),
  2. Konieczność organizacji i utrzymania własnego działu księgowego oraz kadr i płac(zakup wyposażenia, komputera, oprogramowania i ponoszenie kosztów jego aktualizacji, konieczność zakupu fachowych wydawnictw, koszty dostępu do portali prawno-podatkowych, stworzenie odpowiednich warunków BHP),
  3. Konieczność ponoszenia kosztów szkoleń pracowników w związku z ciągłymi zmianami w przepisach podatkowych,
  4. Możliwość skoncentrowania się przez Zarząd lub Właścicieli na jej kluczowej, podstawowej działalności skutkującej rozwojowi prowadzonego przedsiębiorstwa i oraz zwiększeniem efektywności jego działania;
  5. Zachowanie poufności danych księgowych, kadrowych, płacowych, wysokości rozliczeń podatkowych- do tego obliguje nas umowa z Klientem;
  6. Przeniesienie ryzyka z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg i ewidencji podatkowych, rejestrów, rozliczeń podatkowych, sporządzania plików JPK_VAT7 itp. na biuro rachunkowe "BDK Consulting" Sp. z o.o.;
  7. Dostęp do nowoczesnych rozwiązań i wiedzy eksperckiej z dziedziny prawa, podatków, audytu, informatyki -współpracujemy ze specjalistami z zakresu księgowości, rachunkowości, ekspertami z zakresu prawa pracy, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami.
  8. Interdyscyplinarny i elastyczny zespół zapewniający rzetelną, solidną i profesjonalną obsługę;
  9. Swoboda doboru partnerów biznesowych.