Biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o.     biuro@bdkconsulting.pl     696 895 880

Dlaczego outsourcing księgowy oraz outsourcing kadr, płac i rozliczeń z ZUS?

 

 

Przewagi outsourcingu nad utrzymywaniem wewnętrznej funkcji księgowej lub kadrowo-płacowej w organizacji:

 1. Redukcja i lepsza kontrola kosztów:
  – zatrudnienia, konieczność organizacji działu księgowego oraz kadrowego,
  – szkolenia pracowników,
  – monitorowania zmian w przepisach,
  – zakupu sprzętu IT i oprogramowania,
  – doradztwa podatkowego, prawnego, księgowego,
 2.  Możliwość skoncentrowania się przez firmę na jej kluczowej, podstawowej działalności skutkująca pomnażaniem majątku właścicieli oraz zwiększeniem efektywności działania;
 3. Zachowanie poufności danych np. księgowych, kadrowych, płacowych;
 4. Przeniesienie ryzyka na "BDK Consulting" Sp. z o.o.;
 5. Dostęp do nowoczesnych rozwiązań i wiedzy eksperckiej m.in. z dziedziny prawa, podatków, audytu, informatyki;
 6. Interdyscyplinarny i elastyczny zespół zapewniający rzetelną, solidną i profesjonalną obsługę;
 7. Swoboda doboru partnerów biznesowych,