Dlaczego outsourcing księgowy i podatkowy?


Usługi outsourcingu rachunkowości, księgowości i rozliczeń podatkowych w dzisiejszych czasach, z powodu drastycznego wzrostu kosztów przedsiębiorstw (koszty energii, koszty osobowe zatrudniania pracowników, wzrost cen surowców, ciągły, coraz większy wzrost najniższego wynagrodzenia pracowników itp.), stanowią doskonałą alternatywę redukcji lub chociaż ograniczenia wzrostu kosztów każdego przedsiębiorstwa.

Szczególnie taką alternatywę może stanowić szeroki pakiet usług rachunkowych i księgowych, rozliczeń podatkowych i innych, oferowanych przez biuro rachunkowe BDK Consulting z siedzibą w Warszawie. Poniżej chcemy Państwu przybliżyć przewagę korzyści, które zdaniem zarządu BDK Consulting Sp. z o.o. wynikają z korzystania z szerokiego pakietu z usług outsourcingu oferowanych przez biuro rachunkowe BDK Consulting z Warszawy:

  • Redukcja i kontrola kosztów osobowych, przejmujemy na siebie koszty związane z zatrudnianiem wyspecjalizowanej kadry, redukcja kosztów po stronie Klienta związanych z urlopami, zwolnieniami lekarskimi pracowników i szeroko pojętej absencji pracowników - przecież my mamy wykonać usługę dla Państwa zgodnie z postanowieniami umowy.
  • Redukcja kosztów organizacji i  utrzymania własnej księgowej/księgowego lub całych działów księgowych i kadrowych - koszty funkcjonowania to nie tylko koszty osobowe w sensie wynagrodzeń pracowników i związanych z tym narzutów ZUS. To również koszty zakupu wyposażenia, sprzętu komputerowego, coraz wyższych kosztów specjalistycznego oprogramowania wymagającego nie tylko zakupu ale także stałej aktualizacji, koszty prenumerat fachowej literatury i dostępów do portali branżowych i tematycznych z dziedziny rachunkowości, księgowości, podatków, kadr, naliczania płac, rozliczeń z ZUS.
  • Brak kosztów szkoleń pracowników działów księgowości i kadr - w dzisiejszej szybko zmieniającej się rzeczywistości, lawinowo i często zmieniającymi się przepisami prawa podatkowego oraz związanego z zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorcami i rozliczeniami z ZUS, odpowiednie, specjalistyczne szkolenia, szczególnie z zakresu podatków, płac i rozliczeń z ZUS stały się wręcz niezbędną konieczności kilka lub kilkanaście razy w roku.
  • Przeniesienie ryzyka z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg, rejestrów i ewidencji podatkowych, a przede wszystkim rozliczeń podatkowych na biuro rachunkowe BDK Consulting z Warszawy - w związku z coraz bardziej zaostrzanymi przepisami Kodeksu Karnego Skarbowego oraz w wyniku wzrostu płacy minimalnej, od której są uzależnione dole i górne granice mandatów karnych z tytułu wykroczeń skarbowych, zostały znacznie podniesione  kwoty za wykroczenia skarbowe. Obecnie najmniejszy błąd księgowy może "kosztować" przedsiębiorcę nawet 17.450 zł.!!!
  • Ubezpieczenie usług oferowanych przez BDK Consulting Sp. z o.o. z Warszawy - biuro rachunkowe BDK Consulting jest odpowiedzialnym biurem księgowym. W związku z powyższym, celem zapewnienia w miarę maksymalnego bezpieczeństwa swoim Klientom, posiada ubezpieczenie świadczonych usług.
Początek strony