Biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o. Warszawa  biuro@bdkconsulting.pl   696 895 880 

 Biuro rachunkowe BDK Consulting Warszawa. Dlaczego outsourcing rachunkowości, księgowości i rozliczeń podatkowych?


Podstawową przewagą usług outsourcingu rachunkowości, księgowości, raportowania finansowego i zarządczego oraz kadr, płac i rozliczeń z ZUS świadczonych przez biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nad posiadaniem i utrzymaniem własnych, wewnętrznych działów: księgowego oraz kadr i płac są między innymi:

  1. Redukcja i lepsza kontrola kosztów – przejmujemy na siebie koszty zatrudnienia pracowników (koszty wynagrodzeń oraz narzutów – składek ZUS).
  2. Brak konieczności organizacji i utrzymania własnego działu księgowego oraz kadr i płac - zakup wyposażenia, komputera, oprogramowania i ponoszenie kosztów jego aktualizacji, konieczność zakupu fachowych wydawnictw, koszty dostępu do portali prawno-podatkowych, stworzenie odpowiednich warunków BHP.
  3. Brak kosztów szkoleń pracowników w związku z ciągłymi zmianami w przepisach podatkowych.
  4. Możliwość skoncentrowania się przez Zarząd lub Właścicieli na jej kluczowej, podstawowej działalności skutkującej rozwojowi prowadzonego przedsiębiorstwa i oraz zwiększeniem efektywności jego działania.
  5. Zachowanie poufności danych księgowych, kadrowych, płacowych, wysokości rozliczeń podatkowych-  do tego obliguje nas umowa z Klientem.
  6. Przeniesienie ryzyka z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg i ewidencji podatkowych, rejestrów, rozliczeń podatkowych, sporządzania plików JPK_VAT7 itp. na biuro rachunkowe "BDK Consulting" Sp. z o.o.
  7. Dostęp do nowoczesnych rozwiązań i wiedzy eksperckiej z dziedziny prawa, podatków, audytu, informatyki -współpracujemy ze specjalistami z zakresu księgowości, rachunkowości, ekspertami z zakresu prawa pracy, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami.
  8. Interdyscyplinarny i elastyczny zespół zapewniający rzetelną, solidną i profesjonalną obsługę.
  9. Swoboda doboru partnerów biznesowych. 
Początek strony